COFFEE TO GO : €1,75

PANNENKOEK TO GO : €2,50

SMOOTHIES TO GO (zomerperiode): € 3,60 (klein), € 5,90 (groot)